CENNIK

Cennik przedszkola

Opłata wpisowa (jednorazowa)

500 zł (w ramach opłaty wpisowej zapewniamy ubezpieczenie, podręczniki oraz przybory przedszkolaka).

Opłata wpisowa nie dotyczy dzieci, które uczęszczały do żłobka Fair Play i będą kontynuowały edukację w grupie przedszkolnej.

Miesięczne czesne wynosi 625zł i obejmuje:

 • opiekę nad dzieckiem w godzinach 07:00-18:00
 • zajęcia dydaktyczno-merytoryczne w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • opiekę psychologa, logopedy, pielęgniarki oraz  zajęcia kreatywne w grupach
 • zajęcia sportowe: judo, gimnastyka, taniec, piłka nożna
 • pakiet zajęć dodatkowych : język angielski (codziennie), rytmikę, warsztaty plastyczne, warsztaty muzyczne, kółko przyrodnicze, zajęcia „bezpiecznie przez życie”, bajko-terapię
Zajęcia opcjonalne (nieujęte w czesnym)
 • Mali Odkrywcy – 17zł/dziecko
 • Robotyka – 10zł/dziecko
 • Szachy – 5zł/zajęcia
Czesne nie obejmuje również:
 • wyjść do filharmonii, teatru, na basen, itp.
 • wyjazdów na narty
 • organizacji urodzin sportowych
 • Posiłków: śniadanie i II śniadanie 3zł; obiad 8zł; podwieczorek i II podwieczorek 3zł

Cennik żłobka

Opłata wpisowa (jednorazowa):

500 zł (w ramach opłaty wpisowej zapewniamy ubezpieczenie oraz wyprawkę).

Opłaty miesięczne

Informujemy również, że nasz żłobek bierze udział w programie Maluch 2017 – dotacja w ramach programu Maluch pomniejsza rachunek płacony przez rodzica dodatkowo o ok. 200zł.

Czesne (płatne z góry do 10-go każdego miesiąca):

Miesięczne czesne wynosi 1100zł (od czesnego 1100zł odliczana jest dotacja w ramach programu Maluch 2017 oraz UMK; po odjęciu dotacji Rodzic płaci miesięczne czesne w wysokości ok. 590).

Czesne obejmuje:

 • opiekę nad dzieckiem w godzinach 07:00-18:00
 • zajęcia prowadzone przez wychowawców
 • opiekę psychologa, pielęgniarki oraz zajęcia kreatywne w grupach
 • zajęcia gimnastyczne dla najmłodszych
 • zajęcia z j. angielskiego z lektorem
 • zajęcia sportowe (dla dzieci od 2 roku życia): judo, taniec, piłka nożna
 • pakiet zajęć dodatkowych (dla dzieci od 2 roku życia): rytmikę, warsztaty plastyczne, warsztaty muzyczne, kółko przyrodnicze, zajęcia „bezpiecznie przez życie”, bajko-terapię.

Czesne nie obejmuje:

 • pobytu dziecka w przedszkolu w weekendy
 • zakupu pieluszek i chusteczek
 • zakupu wyżywienia innego niż posiłki planowane w menu
 • Posiłków: śniadanie i II śniadanie 3zł; obiad 8zł; podwieczorek i II podwieczorek 3zł

Dane do wpłaty

ING Bank Śląski S.A.

26 1050 1445 1000 0092 4340 4572